Seuraa meitä somessa:

Urheilun Oikeusturvalautakunta hylkäsi LiigaSärkät Oy:n valituksen

04.09.2015

Urheilun oikeusturvalautakunta on käsitellyt LiigaSärkät Oy:n valituksen koskien Lentopallon Mestaruusliigahallituksen päätöstä olla myöntämättä Liigalisenssiä LiigaSärkille kaudelle 2015-2016.

Käsittelyn pohjana olleiden Mestaruusliigan sääntöjen ja liigalisenssin sekä Mestaruusliigan ja LiigaSärkkien vastineiden pohjalta päätöslauselmaan on Urheilun Oikeusturvalautakunta kirjannut seuraavat johtopäätökset:

”Mestaruusliigan hallituksen päätös on perustunut useiden ehdottomien lisenssisopimusehtojen laiminlyöntiin. Päätökselle on näytetty olleen asianmukaiset perusteet eikä Mestaruusliigan hallituksen ole näytetty käyttäneen harkintavaltaansa asiassa väärin. On myös jäänyt näyttämättä, että LiigaSärkkiä olisi kohdeltu asiassa syrjivästi. LiigaSärkkien valitus on siten hylättävä.”

Urheilun oikeusturvalautakunnan päätös oli yksimielinen.

Mestaruusliigan osalta lisätietoja antaa tarvittaessa puheenjohtaja Kauko Väinämö 040 157 51 59

  Takaisin