Seuraa meitä somessa:

MESTARUUSLIIGAN ANTIDOPING OHJEISTUS 22-23

(osana Lentopalloliiton antidoping ohjelmaa)

Suomen Lentopalloliitto noudattaa kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja liiton kurinpitosäännöt kattavat antidopingsäännöstön.

Suomen urheilun eettinen keskus
Suomen antidopingsäännöstö
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa
KAMU-lääkehaku Huom! Puhelimeen ladattavissa KAMU-mobiilisovellus (Android- ja iOS -alustoille)
Erivapaus
SUEK:in erivapaushakemuslomake

1) Liigaseura sitoutuu huolehtimaan, että jokaisessa valmentaja-/pelaajasopimuksessa on kirjattuna antidopingpykälä:
Doping, huumausaineet ja lääkkeiden käyttö
Pelaaja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia SUEK ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä sekä maailman antidopingsäännöstöä ja sitoutuu olemaan käyttämättä huumausaineita. Ellei SUEK:in ohjeissa ja määräyksissä muuta ole määrätty, sovelletaan dopingtestausmenettelyyn Kansainvälisen Olympiakomitean voimassa olevia lääketieteellisiä sääntöjä.

Pelaajan todistettu dopingrikkomus tai huumausaineen käyttö, joka johtaa lainvoimaiseen kilpailukieltoon, oikeuttaa Seuran purkamaan Pelaajan Sopimuksen. Pelaaja sitoutuu olemaan käyttämättä urheilussa kielletyiksi määrättyjä aineita ja menetelmiä, jollei hän ole saanut niihin antidopingsäännöstön mukaista erivapautta. Ajantasainen listaus kielletyistä aineista ja menetelmistä löytyy SUEKin sivuilta www.suek.fi.

Pelaaja on aina erityisesti vastuussa siitä, että hän noudattaa kaikkia kulloinkin voimassa olevan Suomen antidopingsäännöstön ohjeita ja määräyksiä. Pelaajan pitää aina kertoa lääkärilleen, että hän ei saa käyttää mitään urheilussa kiellettyä ainetta tai menetelmää ja varmistaa, ettei syyllisty dopingrikkomukseen käyttäessään jotakin lääketieteellistä hoitoa.

2) SUEK kerää miesten ja naisten liigajoukkueiden yhteystiedot ja harjoitustietoja, joista lähetetään SUEK:n toimesta tarkempi ohjeistus suoraan liigajoukkueille.

3) Antidoping suunnitelma tulee olemaan osana Mestaruusliigan strategia ja toimintasuunnitelmaa kaudella 2022-2023.

4) Mestaruusliiga toimittaa liigajoukkueelle KAMU-pikaoppaat Mestaruusliigan avaustapahtumassa ja joukkueet ovat vastuussa oppaiden jakamisesta kaikille pelaajille.
Lisäksi joukkueet ovat vastuussa siitä, että antidoping- ja kilpailumanipulaatiosäännöt tiedotetaan kaikille ulkomaalaispelaajille ja - valmentajille, joilla ei ole mahdollisuutta tutustua SUEK:n suomenkielisiin materiaaleihin.

5) Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n KAMU -lääkehaku pohjautuu Maailman antidopingtoimisto WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon 2022, jonka mukaan lääkeaineet on luokiteltu kielletyiksi, ehdoin kielletyiksi ja sallituiksi. https://kamu.suek.fi/

6) Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta tai muuta eettistä rikkomusta urheilussa. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille. ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta. https://ilmo.suek.fi/

7) Erivapaus
Urheilijoilla voi olla sairauksia, joita on hoidettava lääkevalmisteilla tai toimenpiteillä. Mikäli urheilijan on sairautensa hoitamiseksi käytettävä WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevaa ainetta tai menetelmää, hänelle voidaan myöntää erivapaus WADAn Kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti. https://suek.fi/antidopingtoiminta/erivapaus-urheilijan-laakityksessa/